רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

איחוד תיקים- תום לב בהליך איחוד תיקים

תכליתו של איחוד התיקים הוא אומנם לאחד תחת קורת גג אחת את כל הליכי הוצאה לפועל המתנהלים בעניינו של אותו חייב, ולהסדיר באופן כולל את פרעון חובותיו בדרך יעילה ההולמת את יכולתו הכלכלית האמיתית.

בערעור שהוגש על החלטת ראש ההוצאה לפועל טענו המערערים כי מדובר בתיק הוצאה לפועל שמקורו בגזל כספי המערערים לאחר פריצה לביתם. אין המדובר בחוב שנוצר במהלך העסקים הרגיל, ולכן  מטעמים של מדיניות שיפוטית ראויה אין זה ראוי ואין זה נכון כי סכום כסף אשר היה שייך מלכתחילה למערערים וניטל מהם שלא כדין, יושב להם בשיעורים זעומים.

המערערים טרחו וחישבו כי בהנחה שהמשיב יעמוד בצו החיוב בתשלומים, יוחזר להם החוב במשך 28 שנים. לטענת המערערים, השארת תיק ההוצאה לפועל במסגרת תיק האיחוד הינה, למעשה, מתן מעין "הלוואה" לחייב בעל כורחם של "המלווים" אשר במשך 28 שנים  יזכו להשבת הלוואתם, בתנאים נוחים ביותר ללווה.

יחד עם זאת, לטענת המערערים, בשל היותו של הליך איחוד התיקים הליך שנועד, מטבע הדברים  להקל עם החייב, אין חייב אשר מקור חובו במעשה בלתי חוקי ונעדר תום לב, ראוי להנות מפירות ההליך שנועד להקל עמו.

עוד טענו המערערים כי שגה ראש ההוצל"פ משלא התייחס למקורו של החוב הפסוק, בקובעו כי אין זה מסמכותו לבחון את נסיבותיו של פסק הדין, אשר ביצועו מתבקש.  המערערים ציינו את פסק הדין בפש"ר בנבנישתי  ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי אשר במסגרתו עלתה השאלה האם מנהלי עסק של "שירותי ליווי ואירוח"  (שהלכה למעשה הם שירותי זנות) המסתבכים בחובות זכאים להיות מוכרזים כפושטי רגל.

שם קבע בית המשפט כי מקום שמתברר לבית המשפט כי חייב הסתבך בחובות כאמור בעקבות עסקים בלתי חוקיים בהם היה מעורב, אין הוא ראוי להגנת בית המשפט ואין הוא זכאי לחסות בצילה של פקודת פשיטת הרגל.

בית המשפט דחה את טענות המערערים והוסיף על חובת תום הלב בהליכי הוצאה לפועל:

חובת תום הלב, החולשת על כל ההליכים המשפטיים, מחייבת גם את החייב, בהליכי הוצל"פ בכלל, לרבות הליכי איחוד תיקים. על פי הפסיקה נראה כי חובת תום הלב בניהול הליכי הוצאה לפועל מכוונת לתום הלב בעצם ניהול ההליכים. חובת תום הלב, לצורך הליכי הוצאה לפועל  איננה יכולה, כבענייננו, לחלוש גם על מקורות החיוב המבוצע בהוצל"פ.                   

בנוסף בית המשפט לא מצא זהות מוחלטת בין הליכי הוצאה לפועל להליכי פשיטת רגל. לבית המשפט של פשיטת רגל סמכויות שונות מאלה של ראש ההוצאה לפועל, אשר לו, כאמור, נתונות סמכויות ביצוע בלבד.

לתשומת לבך

המידע להלן אינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא. מומלץ לפנות אל עורך דין להיוועצות בכל מקרה.

לקבלת מידע משפטי נוסף ו/או סיוע לחץ/י: איחוד תיקים