רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

אי מתן זכות קדימה

 אי מתן זכות קדימה:

תקנה 64 (ג) מדברת בלשון זו:

"נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת, או להתמזגות הכבישים מכביש אחר".

"מתן זכות קדימה" – הוגדר בלשון זו, בסעיף ההגדרות בתקנות התעבורה:

"מתן זכות קדימה – אי המשכת הנסיעה או התחלתה, כאשר על ידי כך עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר, לאלצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם".

חיפשת עורך דין העוסק באי מתן זכות קדימה? לחץ/י יעוץ משפטי

בע"פ חיים בלייכר נ' מדינת ישראל , נקבע על-ידי כב' המשנה לנשיא (בדימ') ת' אור, כי על מי שחלה החובה ליתן זכות קדימה, לשים לב למסלול הרכב שעליו ליתן לו זכות קדימה ולקחת בחשבון את האפשרות כי הרכב שעליו ליתן לו זכות קדימה יסע מהר.

 "אך ברור כי העובדה של נסיעה במהירות מופרזת של הפרטית, אין בה לנקות את המערער מהרשלנות שדבקה בו באי מתן זכות קדימה. מתן זכות קדימה על ידי המערער פירושה, בנסיבות העניין, הוא מתן זכות קדימה לרכב בעל הזכות, בהתחשב במרחק שלו מהצומת ובהתחשב במהירות נסיעתו, תהיה אשר תהיה המהירות.

לשם קיום הזכות, על החייב במתן זכות קדימה להמשיך ולעקוב אחרי הרכב בעל זכות הקדימה, על מנת להבטיח שהוא אמנם אינו מסכנו בכניסתו לצומת..."

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי