רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

אי ציות לשוטר

 

אי ציות לשוטר: 

 

עבירת אי ציות לשוטר מוסדרת לפי סעיף 23 לתקנות התעבורה-

נהג או כל עובר דרך חייב לציית:

  • להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה;
  • להוראות שנותן עובד מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (בתקנה זו - עובד מע"צ) במדים או עובד מטעמה במדים, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מתבצעת עבודת סלילה או אחזקה של כביש, שהוסמכו בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה;
  • לאותות הניתנים על-ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים או על ידי פקח עירוני או על ידי עובד מע"צ.
  • הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על-ידי כל רשות מוסמכת לכך.
  • תמרור נייד שהוצב בדרך על-ידי שוטר יראוהו כתמרור שהוצב כדין.

חובת הציות לשוטר קודמת לחובת הציות לתמרור או רמזור ולכן שוטר במדים או שוטר שהזדהה כשוטר יש חובה לציית לדבריו, ואפילו אם אלו נוגדים את התמרור או הרמזור המוצב במקום, כמובן ועל הנהג קיימת חובת זהירות הגוברת על הציות לשוטר ובמידה והורה השוטר לנהג לבצע פעולה, אין לנהג להתעלם מחובת הזהירות המוטלת עליו ולבצע את הוראות השוטר בעיניים עצומות .

 

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי

 

ויכוח עם שוטר כמוהו כאי ציות לשוטר.

העונש הצפוי לאי ציות לשוטר הוא פסילה בפועל רק על ידי בית המשפט שרואה בנהג שלא מציית לשוטר כמי שמזלזל בנציגי החוק ובחוקי התעבורה . לשוטר אין סמכות לתת לנהג פסילה מנהלית היות והוראה זו אינה נמנית עם העבירות שבגינן ניתן פסילה מנהלית .טענות ההגנה העמודות בפני אי המציית "לשוטר" הם רק במצבים בהם השוטר לא היה במדים ולא הזדהה כשוטר ובשל כך לא ניתן היה לדעת כי אותו אדם הוא אכן שוטר .

 

פסק הדין ת"פ 4- 414314 מדינת ישראל נגד דרור הראל-אי הבנה בין שוטר לבין נהג, נדונה בבית המשפט לתעבורה בתל אביב. היה מדובר בבלדר כספים של רשות הדואר, אשר החנה את רכבו בחנייה כפולה לצדו של רכב אחר על נתיב הנסיעה בכביש. ועל כן הואשם בהפרעה לתנועה ולאי ציות לשוטר אשר הורה לו לפנות את הרכב מהכביש, אך נקבע בבית המשפט כי יש לזכות את הנאשם מכל העבירות כי נסיבות העניין הצדיקו חנייה כפולה ואין בכוונתו הייתה לא לציית לשוטר התנועה.

 

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי