רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

אי שמירת מרחק

 

אי שמירת מרחק:

 

עבירת אי שמירת מרחק מוסדרת בסעיף 49 לפקודת התעבורה התשכ"א 1961

רווח בין רכב לרכב-

(א)לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר אלא תוך שמירה על ריווח המאפשר לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה של שני כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה בה.

(ב)בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר הנוסע לפניו באותו נתיב אלא אם כן הוא שומר על מירווח זמן של שניה אחת לפחות כדי לעבור, במהירות נסיעתו אותה שעה, את המרחק שבין שני כלי הרכב.

על הנהג להיערך תמיד לכל התפתחות ולאפשרות של בלימת פתע של הרכב שלפניו ולכן צריך לשמור מרחק המאפשר להיעצר בכל עת למניעת תאונה .

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי

 

מהו מרחק מרחק תגובה?

הינו המרחק אותו עובר הרכב מהרגע בו מבחין הנהג בסכנה ועד דריכת רגלו על דוושת הבלם. מרחק בלימה- הינו המרחק אותו עובר הרכב מרגע בו לחץ הנהג על דוושת הבלם ועד לעצירה מחולטת.

מהו מרחק עצירה?

הינו המרחק אותו עובר הרכב מהרגע בו הבחין הנהג בסכנה ועד העצירה המוחלטת, ולכן על הנהג לשכלל את כל המרחקים הללו ולשמור על מרחק סביר בינו לבין הרכב שלפניו כדי להימנע מפגיעה .

בידי המשטרה קיים מכשיר הקרוי מרו"מ (מד רווח ומהירות )למכשיר זה מוצמדת מצלמה אשר מצלמת את  שני הרכבים וע"פ זה מודדת האם הרכב שמאחור שמר מרחק .

תצלום בעבירות מהירות, אי שמירת מרחק, עבירת צומת באור אדום מחליף את הצורך בעדותו של השוטר משום שהתצלום מדבר בעד עצמו.

עובר העבירה יכול לטעון לאי תקינותה של המצלמה אך בית המשפט נוטה נוטה לקבל את הראיה כי מצלמה הינה ראיה ממשית במיוחד כיום בעידן הטכנולוגיה המתקדם.

פגיעה מאחור...האת תמיד אשם הנהג הפוגע?

בדרך כלל, הנהג הפוגע מאחור הוא הנהג האשם בתאונה. מן הטעם,  שהיה צריך לשמור מרחק מן הרכב שלפניו, אך לכלל זה קיימים  מספר חריגים כגון: ראות הדרך לא הייתה ברורה,  הכביש היה לקוי, מזג אוויר וכו.. ולכן על בית המשפט לבדוק כל מקרה לגופו ואין להכליל כי הפוגע מאחור הוא האשם הבלעדי בתאונה. 

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי