רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

הישג לעורך דין אלעד שור - תיק מהירות

הואשמת בנהיגה במהירות מופרזת של 144 קמ"ש בדרך שאינה עירונית בה המהירות המותרת הינה 90 קמ"ש.

מדובר במהירות גבוהה מאוד, בגינה היית צפוי לשלילת רשיון נהיגה לתקןפה של 3-6 חודשים וזאת בנוסף לפסילה מנהלית של 30 יום.

בנוסף היית צפוי לפסילה על תנאי וקנס כספי.

על אף האמור, הצלחתי לגרום לכך שתיקך הסתיים בפסילה של 21 ימים, קנס ופסילה על תנאי.

מאמרים נוספים בקטגוריה זו

הישג לעורך דין אלעד שור - תיק מהירותהישג לאלעד שור - נהיגה ללא רשיון
הישג של אלעד שור - תיק שכרות 315 מק"געורך דין לתעבורה אלעד שור - טלפון נייד ומהירות מופרזת
הישג לעו"ד תעבורה - נהיגה במהירות מופרזתהישג לעורך דין לתעבורה - נהג חדש נוסע במהירות מופרזת
עו"ד תעבורה אלעד שור - רשיון נהיגה לא בתוקףהישג לעורך דין תעבורה אלעד שור - נהיגה במהירות מופרזת
הישג עו"ד תעבורה אלעד שור - פגיעה בהולך רגלהישג של אלעד שור - שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה
מאמרים נוספים בקטגוריה זו...