רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

פסילה רפואית - מידע על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

פסילה רפואית – מידע על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

פסילה מטעמי כושר -

סעיף 51  רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם המחזיק ברישיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסוימת, או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה, אם היא משוכנעת שבעל הרישיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי.

רשות הרישוי רשאית לפסול אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה לצמיתות או לתקופה מסוימת, אם משוכנע כי בעל הרישיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי .

בית המשפט, משרד הרישוי והמשטרה רשאים לפסול רישיון נהיגה. כמו כן, הרישיון יכול להילקח מכם עקב אי-הופעה לבדיקה רפואית במכון הרפואי לנהיגה -   הקרוי  מרב"ד - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? מחפש מידע נוסף על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?  לחץ/י יעוץ משפטי

באילו מקרים יפנה משרד הרישוי לידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ?

משרד הרישוי יפנה לידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרים בהם יש חשש  לשימוש בסמים מצד הנהג, בעיות רפואיות, בעיות נפשיות, מעורבות בתאונות דרכים וריבוי בעבירות תנועה. תפנה רשות הרישוי את הנהג למרב"ד - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אשר יכין חוות דעת, עליה תושתת ההחלטה בדבר הפסילה.

 

מה משך תקופת הפסילה ?

תוקף הפסילה הינה לתקופה של שנה אחת, אשר לאחריה מתחדשת הפסילה.

 

מה ניתן לעשות כנגד הפסילה ?


על החלטת זו של רשות הרישוי ניתן להגיש ערר אשר יוגש תוך 30 יום לועדת ערר של משרד הבריאות, רצוי להגיש את הערר באמצעות עורך דין, ולפי העניין, לצרף אליו מסמכים וראיות שיכולים לתמוך בטיעונים שבבסיס הערר .

 

במידה וזה לא עזר?

ניתן להגיש ערעור על החלטת הועדה לבית המשפט המחוזי תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. הערעור יהיה על שאלות משפטיות בלבד.


למידע נוסף בנושא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לחץ/י יעוץ משפטי