רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

מהי הגנת זוטי דברים במשפט פלילי - תעבורה?

טענת זוטי דברים קובעת "לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה, אם לאור טיבו של המעשה נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי המעשה הוא קל ערך".

התנאים המופיעים בסעיף זה הינם מצטברים, כשהאחרון שבהם – האינטרס הציבורי – הוא המכריע. כך מגדיר את טיבה של ההגנה  כב' השופט י. קדמי בדימוס בספרו על הדין בפלילים חוק העונשין, מהדורה מעודכנת תשס"ה- 2004, חלק ראשון עמ' 555:

"זוהי הוראה ...שבאה להעניק לבית המשפט סמכות... ליטול ממעשה פלילי את פליליותו, בשל היותו 'חסר משמעות' מן ההיבט של ה'אינטרס הציבורי'; וזאת – על אף שפורמלית נתקיימו יסודות העבירה ומן ההיבט הטכני העבירה נעברה. נטילת 'הפליליות' ממעשה עבירה נעוצה כאן בהיעדר 'עניין ציבורי' של העמדה לדין פלילי בשל מעשה 'פעוט ערך' מן ההיבט של האינטרס הציבורי, ולא בשל אי קיום יסוד מיסודות העבירה..."

כיום הגישה המקובלת בפסיקה היא כי ניתן להחיל את ההגנה על עבירות תעבורה, ואולם זאת רק בנסיבות מאוד מיוחדות, זאת בשל האינטרס הציבורי הברור בהסדרת התנועה בדרכים וכדי שלא להפוך את חוקי התנועה לאות מתה.

בעניין דיני תעבורה קבע כב' השופט אילן שיף בע"פ (חיפה) 2075/02 הנ"ל, כאחד הקריטריונים לבחינת האינטרס הציבורי את נפיצותה של העבירה, וכדבריו:

"ככל שהעבירה יותר נפוצה, ככל שציבור הנהגים מזלזל יותר בישומה, כך ימעיט בית המשפט בהחלתה של ההגנה במקרה שלפניו.

אינטרס הציבור מחייב כיבודו של חיקוק. זילזול ציבור הנהגים בהוראה מסויימת, אינו ראוי להתייחסות השוללת פליליות. נהפוך הוא!"

על-כן על החלת הגנת זוטי הדברים בכל הקשור לעבירות תעבורה מצומצמת למקרים יוצאי דופן במיוחד. דוגמה לכך ניתנה בפסק דין בו זוכה נהג אמבולנס מעבירה בגין נהיגה בנתיב תחבורה ציבורית היות ונסע במצב של פיקוח נפש ונהיגתו היתה סבירה ללא סיכון חיים.