רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

לימודים ונהיגה - קורס נהיגה מונעת

להלן שאלות נפוצות הקשורות לימודי נהיגה מונעת. המידע פורסם באתר משרד התחבורה.

 

 • סיימתי קורס נהיגה מונעת וקיבלתי זימון לקורס, מה עלי לעשות?
  לגשת למכללה בה ביצעתי את הקורס עם תעודת הסיום.
   
 • התחלתי קורס נהיגה מונעת ולא סיימתי אותו, מה עלי לעשות?
  לגשת למכללה בה התחלתי את הקורס על מנת לסיים אותו.
   
 • שלמתי את האגרה לקורס נהיגה מונעת במכון הארצי וברצוני לעבור למכללה אחרת?
  עליך לסיים את הקורס באותה מכללה שלה שילמת את האגרה.
   
 • קבלתי זימון להשתתף בקורס נהיגה מונעת ובידי אישור מהמשטרה על ביטול עבירות התנועה שביצעתי, מה עלי לעשות?
  כשהמחשב יעודכן ע"י המשטרה תישלח הודעה לביתך על ביטול העברה. אין צורך לגשת למשרדי הרישוי בשלב זה.
   
 • ברצוני לדחות את השתתפותי בקורס נהיגה מונעת מהסיבה: שרות צבאי / שהייה בחו"ל / אישפוז בבית חולים / לימודים בחו"ל / שהייה בבית הסוהר, מה עלי לעשות?
  יש לשלוח את הבקשה המנומקת בצירוף מסמכים תומכים לת.ד. 6 חולון, מרכז מידע ארצי.
   
 • מה קורה אם מתעלמים מהזימון לקורס?
  אם בתוך שנה מיום ההודעה לא ביצעתם את אמצעי התיקון, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלכם, ואסור יהיה לכם לנהוג כלל. כדאי לכם לציית לזימון, להשתתף בקורס ולעמוד בהצלחה במבחן בסופו, ולא להעז לנהוג ללא רישיון נהיגה.
   
 • מה קורה אם צוברים עוד נקודות?
  אם כשלתם והורשעתם שוב בעבירות תנועה וצברתם 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים
  אם יירשמו לחובתכם עוד 2 נקודות או יותר, כלומר יהיו רשומות לחובתכם 24 נקודות או יותר, רשות הרישוי תזמן אתכם לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא- עירונית.
   
 • מה פירוש הארכת תקופת הצבירה?
  משמעות ההארכה היא שתקופת הצבירה תוארך בשנתיים נוספות דהיינו: תקופת הצבירה תהיה ארבע שנים.
   
 • ואם בכל זאת צוברים עוד נקודות?
  אזהרה!
  אם בתקופת צבירה נצברו לחובתכם 36 נקודות או יותר ייפסל רישיון הנהיגה שלכם לשלושה חודשים.
  הוא יחודש אחרי שתעמדו במבחן עיוני (תיאוריה).
   
 • האם אפשר למחוק נקודות ע"י השתתפות בקורס מרצון?
  לא. אין מחיקת נקודות אלא בתום תקופת הצבירה. הנוהג שהיה קיים בעבר הופסק ועבר ללא שוב.
   
 • למה נקבע מדרג נקודות רחב יותר מבעבר?
  מדרג הנקודות החדש כולל 5 דרגות, מ-2 נקודות ועד 10 נקודות.
  הפריסה הזאת הוגנת יותר מהקודמת שבה היו 3 דרגות בלבד, ושלוש עבירות פעוטות היו משלחות אתכם לקורס הבסיסי. בנוסף בוטלה עתה שליחת נהג לקורס בגין עבירה יחידה וכדי לשלוח נהג לקורס המערכת ממתינה עד שהנהג עבר לפחות 2 עבירות.
   
 • מה קורה למי שיש נקודות "ישנות"?
  מי שהיו לחובתו 2 או 4 נקודות ישנות - עם כניסת השיטה החדשה לתוקף, הנקודות האלה נמחקות והוא החל את השיטה החדשה במאזן אפס נקודות. זו מחיקה חד-פעמית. היה ונצברו 6 נקודות ויותר בשיטה הישנה והנהג לא ביצע את האמצעי הנדרש, העבירות יומרו לשיטה החדשה, ובמידת הצורך הנהג יוזמן לביצוע אמצעי - בהתאם לנקודות החדשות שיירשמו.
   
 • האם השתנו גם הקנסות על העבירות?
  כן, אבל הקנסות אינם חלק משיטת הניקוד. במקום 15 דרגות קנס ("ברירת קנס" בלשון הציבור) שהיו בעבר יש עתה חמש דרגות בלבד וגם מחמישתן כדאי להימנע (100, 250, 500, 750 ו- 1000).
  כל השינויים בקנסות על כל העבירות המסווגות "ברירת משפט" מנויים בצו התעבורה, כפי שפורסם בקובץ התקנות 6180 , ביום כ"ב בתמוז התשס"ב, 7/7/02.
   
 • האם יחד עם מחיקת הנקודות נמחקת גם ההרשעה?
  לא. ההרשעות שלכם נשארות רשומות גם להבא ואינן נמחקות. הן מהוות את גיליון ההרשעות שלכם.
   
 • מה הדרך הטובה ביותר להתגונן משיטת הניקוד?
  יש חיסון מלא, אוטומטי ומתמיד משיטת הניקוד, והוא חל על נהגים שאינם מורשעים בעבירות תנועה כלל או שמורשעים בהן לעתים רחוקות.
  הכלל הוא:
  לא לצבור נקודות בנהיגה!
   
 • כל זה מעוגן בחוק?
  כן, ואם מעניינים אתכם נוסח החוק ורשימת כל העבירות (ונקודותיהן), אפשר לעיין בחלק ז' החדש בתקנות התעבורה, כפי שפורסם (תקנות 544 עד 551) בקובץ התקנות 6204 ביום י"ח בחשון התשס"ג, 24/10/2002.
 •