רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

מד מהירות הלייזר

מד מהירות לייזר - נהיגה במהירות מופרזת

לאור ההלכה הפסוקה, ע"פ בראונשטיין נ' מ"י, כאשר מבקשת התביעה לבסס את ראיותיה להוכחת מהירות נהיגתו של הנאשם על התוצאה שנתקבלה באמצעות ממל"ז – עליה לעמוד בנטל ההוכחה בשלושה תחומים אלו:

  • על התביעה להוכיח, כי המכשיר, במקרה זה הממל"ז, הופעל ע"י שוטר מוסמך ומיומן.
  • על התביעה להוכיח, כי המד מהירות לייזר פעל באופן תקין בשעת המדידה.
  • על התביעה להוכיח, כי הממל"ז הופעל כראוי, בקטע כביש מתאים ובתנאים שבהם לא מתעורר כל ספק סביר, שמא התוצאה שנתקבלה בצג הממל"ז לא משקפת נכונה את מהירות נהיגתו של הנאשם.

יחד עם זאת, במדריך להפעלת מד מהירות לייזר נכתב לעניין בדיקה עצמית כי:

"כאשר הבדיקה עולה יפה נשמעים שלושה צלילים ועוד צליל נוסף, שונה וגבוה משלושת  הצלילים הראשונים, התצוגה מורה את הספרות 8.8.8.8 ונעלמת מיד. כאשר התצוגה אינה מורה ספרות אלה או שהצלילים אינם נשמעים, מכבים את המכשיר ומפעילים אותו שוב. אם התקלה חוזרת מצביע הדבר על כך שהמכשיר זקוק לתיקון. לאחר שהמכשיר ביצע בדיקה עצמית מוצלחת, תראה התצוגה 4 סיגמנטים דלוקים לחיווי מכשיר מופעל.

לפני הפעלת המכשיר בפעילות מבצעית יש לזכור שלושה כללים חשובים:

  • כלל ראשון – יש לשמור על קו ראייה נקי מהפרעות בין המכשיר לבין קטע  הדרך שעליו יש לפקח ולדאוג, שבטווח הראיה לא יהיו מכשולים פיזיים כגון: עצים, עמודי חשמל, בניינים וכו'.
  • כלל שני – יש לדאוג, שזויית המדידה בין המכשיר לבין המטרה תהיה מינימלית. שכן, ככל שזווית ההפעלה גדולה יותר, המהירות שתימדד תהיה קטנה יותר מן המהירות האמיתית שבה נעה המטרה. הדבר דומה להפעלת רדאר קונבנציונאלי, שגם במהלכה משפיעה זווית ההצבה על מדידת המהירות האמיתית של המטרה.

    למדידת המהירות האמיתית של המטרה יש להפעיל את המכשיר קרוב ככל האפשר לשפת הכביש, תוך שמירה על כללי הבטיחות. לצורך הצבה טובה, יש להתמקם במרחק של כ-3 מ' משפת הכביש, לכל 30 מ' אורך דרך שעליה יש לפקח.
  • כלל שלישי – יש לוודא, שנקודת ההצבעה האדומה, המופיעה בעינית הכיוון, מכוונת לאיזור לוחית הרישוי של הרכב במשך כל זמן המדידה, כלומר במשך 0.3 שניות. תזוזה של נקודת ההצבעה, גורמת למכשיר להורות על מדידת טעות ולהתעלם מהמדידה".

לסיכום,

גם אם נתפסת ע"י מכשיר הממל"ז - מד מהירות לייזר, בנהיגה במהירות מופרזת מומלץ לפנות אל עורכי דין העוסקים התחום המשפט ודיני תעבורה על מנת לבדוק את סיכוייך.

חיפשת עורך דין העוסק במד מהירות לייזר? לחץ/י יעוץ משפטי