רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

תעבורה- נהיגה במהירות מופרזת

 

נתפסתם במהירות מופרזת? תתקשרו אלי עוד היום ונילחם ביחד כדי להציל את רשיונכם!

טלפון : 072-3340454  טל': 03-6246248     אימייל lawelad@gmail.com

 

תעבורה- נהיגה במהירות מופרזת

עבירת מהירות –   היא חריגה מעבר למהירות המותרת במקצה מסויים לפי התמרורים המורים על מהירות הנסיעה המוסדרת בהתאם לתקנה 54 לתקנות התעבורה .

בדרך עירונית המהירות המותרת לרכב מנועי הינה 50 קמ"ש מלבד אם יש תמרור המורה אחרת.

דרך לא עירונית  המהירות המותרת לרכב מנועי הינה 80 קמ"ש מלבד אם יש תמרור המורה אחרת

דרך לא עירונית המחולקת ע"י שטח הפרדה בנוי .המהירות המותרת לרכב מנועי הינה 90 קמ"ש

דרך מהירה המהירות המותרת לרכב מנועי הינה 110 קמ"ש  מלבד אם יש תמרור המורה אחרת.

עבירת המהירות נאכפת לעיתים קרובות על ידי המשטרה ,בעיקר בשל הציוד הטכנולוגי הקיים כיום מצלמות דרכים וכו..מכשור המאפשר לרשום דו"חות  בקלות יחסית על ביצוע עבירה זו. המשטרה משקיעה משאבים רבים לאכיפת עברייני המהירות למרות שעל פי מחקרים סטטיסטים תאונות הדרכים הנגרמות על ידי מהירות מופרזת הם שש אחוז בלבד מכלל התאונות.

בעבירות מהירות יש להבחין בין עבירות שהם קנס לעבירות שהם זימון לביהמ"ש .

בתחום עירוני:

1.         נסיעה עד 20 קמ"ש מעל המותר קנס 250 ¤ .

2.         נסיעה בין 21-30 קמ"ש מעל המותר 750 ¤ .

3.         נסיעה של 31 קמ"ש מעל המותר .זימון לבית המשפט

בתחום בין עירוני:

1.         נסיעה עד 25 קמ"ש מעל המותר קנס 250 ¤.

2.         נסיעה בין 26-40 קמ"ש  מעל המותר קנס 750 ¤.

3.         נסיעה של 41 קמ"ש  מעל המותר זימון לביהמ"ש .

בכל מקרה של הזמנה לדין רשאית משטרת ישראל, לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג ע"י צו לפסילה מנהלית ל-30 יום .

נהג המוזמן לבית המשפט בשל חריגה מהמהירות המותרת  צפוי לשלילה בפועל או לשלילה מותנית לתקופה שבין שנה לשלוש שנים .חשוב לציין, אם מתרחשת תאונת דרכים שבה המהירות היא גורם אפשרי לתאונת הדרכים, הרי שלא ניתן לקבוע בוודאות את המהירות או להעריכה רק על בסיס התרשמותם של עדיי ראיה.

אפשר לעשות כן אך ורק על ידי אמצעים הנדסיים או באמצעות עדי ראיה, אשר ישבו ברכב המעורב בתאונה וראו לדבריהם את מד המהירות.

לא ניתן לקבוע מהירות על פי התרשמות ראה לראיה פסק הדין ע"פ אל ארתור עסאם נגד מדינת ישראל נהג אשר הורשע בבית המשפט המחוזי בעבירה של הריגה בתאונת דרכים, שופט בית המשפט המחוזי הרשיע את הנהג לאור התרשמותו מעדויותיהם של עדי ראייה, לפיהן נסע במהירות 100 קמ"ש, במקום שהמהירות המותרת הינה 50 קמ"ש .

בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של הנהג וקבע שלא הייתה הצדקה להרשיע את הנהג בנהיגה במהירות מופרזת. מהסיבה שהעדויות היו מבוססות על התרשמות בלבד.

 

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי

 טבלת המהירות המותרת:

 

דרך מהירה שמוצב בה תמרור ב-20

דרך מהירה

דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי

דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור
ב-20

דרך שאינה עירונית

דרך עירונית שמוצב בה תמרור
ב-20

דרך עירונית

 

כמצוין בתמרור 110 90 כמצוין בתמרור 80 כמצוין בתמרור 50 רכב מנועי למעט רכב כאמור בפסקאות
(2) עד (5)
כמצוין בתמרור ולא יעלה על 100 110 90 כמצוין בתמרור 80 כמצוין בתמרור 50 אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר
כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80 80 80 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80 80 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50 50 רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג
סגורה בפניו סגורה בפניו 50 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50 50 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50 50 אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק
סגורה בפניו סגורה בפניו 40 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 40 40 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 40 40 רכב איטי טרקטור ומכונה ניידת


בנוסף לאמור לעיל אסור לכל רכב לנהוג ברחוב משולב במהירות העולה על 25 קמ"ש.
כל הדרכים האמורות לעיל סגורות בפני טרקטורון, למעט דרך פנימית בתחום מושב או קיבוץ, ובלבד שלא ינהג אדם טרקטורון במהירות העולה על 40 קמ"ש.


המהירויות המצוינות בטבלה לעיל הן מהירויות מרביות, מהן אסור לחרוג.
רשות הרישוי רשאית להגביל מהירותו המרבית של רכב מסוים, דבר זה יצוין ברישיון הרכב, ולרכב שמהירותו הוגבלה אסור לנסוע במהירות העולה על המהירות המרבית המופיעה ברישיון הרכב, גם אם זו נופלת מהמהירות המרבית המותרת.

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי

מד מהירות הלייזר

כאשר מבקשת התביעה לבסס את ראיותיה להוכחת מהירות נהיגתו של הנאשם על התוצאה שנתקבלה באמצעות ממל"ז – עליה לעמוד בנטל ההוכחה בשלושה תחומים אלו:

דוח מהירות

מה דרך הפעולה להתמודדות עם דוח מהירות מסוג ברירת משפט ( כמה זמן הגשת בקשה לביטול - מתי התיישנות וכו)

מצלמת מהירות - לעומת מכמונת הדבורה החדשה

הקטל בכבישים ומספר תאונות הדרכים שמתרחשות בישראל מידי יום מטרידות את גורמי האכיפה (ולא רק אותן...), שבתורן נרתמות למאבק בתאונות הדרכים באמצעות הגברת האכיפה. מאחר שנהיגה במהירות מופרזת היא אחת מהרעות החולות בכבישי ישראל, רשויות החוק וזרועות האכיפה משקיעות מאמצים רבים במלחמה בנהיגה מסוג זה, ועל כן התקינו מצלמת מהירות ומכמונת דבורה במקומות רבים.