רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

הישג של אלעד שור - תיק שכרות 315 מק"ג

כפי שהתבשרת הצלחתי לסיים את תיקך בתוצאה מצויינת.

הואשמת בנהיגה בשכרות בכמות גבוהה של 315 מיקרוגרם.

היית צפוי לפסילת רשיון הנהיגה בפועל לתקופה מינימלית של 24 חודשים. לו היית נפסל מעל שנה היית מחוייב לבדיקות פסיכיאטריות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כן היית מחוייב בטסט ותיאוריה מחודשים לצורך קבלת הרשיון.

על אף האמור, הצלחתי לסיים את תיקך בתוצאה מצויינת של פסילה של  3 חודשים בלבד, כך שלמעשה פטרתי אותך מכל האמור לעיל. כמו כן גרמתי לכך שהאישום כנגדך יתוקן לסעיף אישום קל יותר.

מאמרים נוספים בקטגוריה זו

הישג לעורך דין אלעד שור - תיק מהירותהישג לאלעד שור - נהיגה ללא רשיון
הישג של אלעד שור - תיק שכרות 315 מק"געורך דין לתעבורה אלעד שור - טלפון נייד ומהירות מופרזת
הישג לעו"ד תעבורה - נהיגה במהירות מופרזתהישג לעורך דין לתעבורה - נהג חדש נוסע במהירות מופרזת
עו"ד תעבורה אלעד שור - רשיון נהיגה לא בתוקףהישג לעורך דין תעבורה אלעד שור - נהיגה במהירות מופרזת
הישג עו"ד תעבורה אלעד שור - פגיעה בהולך רגלהישג של אלעד שור - שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה
מאמרים נוספים בקטגוריה זו...