רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

עבירת חגירת חגורות בטיחות

 

פעמים רבות אני מוצא עצמי נשאל בקשר למותר והאסור בכל הקשור לחגירת ילדים.

נראה כי קיימת חוסר בהירות בקשר למותר ולאסור בכל הקשור להסעת ילדים ולפיכך מצאתי לנכון לעשות קצת סדר בדברים.

להלן מקצת ההנחיות אשר ניתנו לשוטרי התנועה בכל הקשור לאכיפת חגורות בטיחות:

ילד שגילו עד 1 שנה ישב במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו, ישב הפוך לכיוון הנסיעה, אסורה כרית אוויר פעילה.

ילד שגילו 1 עד 3 שנים ישב במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו, רשאי לשבת עם הפנים לכיוון הנסיעה, אסורה כרית אוויר פעילה.

ילד שגילו 3 עד 8 שנים ישב במושב בטיחות או מגביה (בוסטר) המתאים לגובהו ומשקלו. באם ישב במושב בטיחות אסורה כרית אוויר פעילה.

על אף האמור, הנחיות אגף התנועה אומרות כי במידה וגיל הילד 6 עד 8 שנים ניתן להושיבו ברכב ללא מושב מגביה ובתנאי שחגורת הבטיחות מונחת עליו כשורה (מונחת על הכתף ולא על הצוואר).

כמו כן מצאתי לנכון לצרף טבלת עבירות בנושא ומשמעותן:

נק'

קנס

העבירה

6

250

נהג ללא חגורה

2

250

נהג המסיע נוסע במושב הקדמי לא חגור

2        

250           

נהג המסיע נוסע במושב האחורי לא חגור

2

250

נוסע במושב קדמי לא חגור

2

250

נוסע במושב אחורי לא חגור

6

250

ילד עד שנה במושב קדמי – פנים לחזית

6

250

ילד עד שנה – במושב אחורי – פנים לחזית (רכבים מ 1983 ואילך)

6

250

ילד עד 3, במושב קדמי, ללא מושב בטיחות

6

250

ילד עד 3, במושב אחורי, ללא מושב בטיחות (רכבים מ 1983 ואילך)

6

250

ילד מ 3 עד 8, במושב קדמי, ללא מושב בטיחות

6

250

ילד מ 3 עד 8, במושב אחורי, ללא מושב בטיחות (רכבים מ 1983 ואילך)

6

250

ילד במושב בטיחות מול כרית אוויר לא מנותקת