רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

פסילת רשיון נהיגה | שלילת רישיון

שלילת רישיון

פסילה מנהלית

היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה  או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו

פסילה רפואית - מידע על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

סעיף 51 רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם המחזיק ברישיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסוימת, או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה, אם היא משוכנעת שבעל הרישיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי

שלילת רישיון

שלילת רישיון נהיגה מצויה בסמכותו של בית המשפט לתעבורה ולרוב זהו העונש השכיח ביותר.