רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

פשיטת רגל ודוחות תעבורה


פשיטת רגל - האם לדוחות תעבורה יש משקל בהחלטה להכריז על חייב כפושט רגל?

בפסק דין אשר הוזכר הנושא החייב, יליד 52', הגיש בקשה למתן צו לכינוס נכסיו ולהכרזתו כפושט רגל (להלן: פוש"ר) בגין חובות מוצהרים על סך 800,000 ¤ ל- 21 נושים. ביום 17.1.05 ניתן צו לכינוס נכסי החייב ונפסק כי עליו לשלם תשלום חודשי בסך של 1,000 ¤ בחודש.

לאחר מתן צו הכינוס ופרסומו, הוגשו כנגד החייב 5 תביעות חוב בסך כולל של 862,646 ¤, מתוכם נתבעו 133,085 ¤ בדין קדימה. לדברי החייב נפתחו נגדו 21 תיקי הוצל"פ, נערכו חקירות יכולת ונעשה איחוד תיקים. התקיימו שתי אסיפות נושים בעניינו, אך איש מהנושים לא התייצב לאסיפות אלה, והחייב אשר התייצב, לאסיפה השנייה לא הציע הצעה להסדר חובותיו.

בתצהיר התומך בבקשה פירט החייב את נסיבות הסתבכותו הכלכלית. הסתבכותו הכלכלית של החייב נובעת, לדבריו, מעסק שהקים ביחד עם שותף. מדובר בבית אבות, כאשר החייב היה אחראי על הצד הטכני, לרבות האחזקה, ואילו קצב היה אחראי על הצד הפיננסי והניהולי. לטענתו, העסק לא התפתח וההוצאות נותרו בעינן, החובות החלו להצטבר והשותפים הסתכסכו. בסופו של יום עזב השותף את העסק, והחייב אשר נותר בעליו היחיד לא הצליח להצילו.

הכנ"ר מתנגד לבקשת החייב להכריזו כפוש"ר, בטענה כי החייב לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי הסתבך בחובותיו בתום לב.  בנוסף, לחייב חוב בסך של 53,951 ¤ בגין 17 דוחות תעבורה שקיבל ולא שילם, שלא בתום לב. החייב התנהל בחוסר תום לב גם בניהול עסקו ללא רשיון.

פשיטת רגל ותעבורה - ביהמ"ש פסק כדלקמן:

השאלה העיקרית העומדת בפני בית המשפט בדונו בבקשת חייב להכריזו פושט רגל, היא האם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו, עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. (שלמה לוין ואשר גרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169; כן ראה ע"א 5503/92 עדה קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פד"י מט(1) עמ' 749 בעמ' 756).

שאלת תום ליבו של החייב נבחנת בשתי תקופות שונות, האחת לפני הגשת הבקשה, בעת יצירת החובות, והשניה, לאחר הגשתה, לרבות לאחר מתן צו הכינוס.

להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות, האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה היעילה והשווה ביותר, והשניה לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות. על רקע התכלית השנייה, שעיקרה לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו, יש לבחון האם התנהגות החייב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם מצדיקה להעניק לו את הגנת הפקודה ולהכריזו כפושט רגל, אם לאו.  

החייב נושא בנטל להוכיח את תום ליבו בעת היווצרות חובותיו ועליו להמציא את הראיות הדרושות לכך.  בנסיבות העניין, לא הרים החייב את הנטל המוטל עליו להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב.

א. החייב לא ניהל מערכת מסודרת של הנהלת חשבונות.

" החייב לא המציא דוחות כספיים של החברה אותה ניהל, ומטעם זה לא ניתן לבחון את סיבות הסתבכותו הכלכלית. כבר מטעם זה דין הבקשה להידחות. חייב שאינו ממציא מסמכים ודו"חות כספיים של חברה שנוהלה על ידו, אינו יכול להרים את הנטל המוטל עליו להוכיח עי הסתבכותו נבעה מפעילות כלכלית בתום לב". (ראה פש"ר 577/01 סבורנו ארמונד נ' הכונס הרשמי, (לא פורסם)).

".. העובדה שלא עלה בידי החייב להציג דו"חות כספיים מצביעה לכאורה כי לא ניהל דו"חות כספיים וספרים כחוק. שאם לא כן, לא היתה צריכה להיות בעיה ממשית להציג ספרים ודו"חות" (ראה פש"ר (חיפה) 230/01 אגא עלי נ' הכונס הרשמי, תק-מח 2002(1), 419).

ב. נתח נכבד מחובותיו של החייב הוא חוב למס הכנסה בגין תקופת העסק, תקופה בה, לדבריו, לא הוגשו דו"חות.

בתי המשפט פסקו, כי חוב המוצהר בין השאר כתוצאה מעבירות מס, הוא חוב שנוצר בחוסר תום לב. כאשר חוב נוצר עקב ביצוע עבירה פלילית, לא יכול המבקש לטעון כי חוב זה נוצר בתום לב. בנסיבות אלו, לא יהא מקום להכריזו פושט רגל בעתיד, וזאת אף אם ישלם תשלומים חודשיים... וכיוצ"ב. בהתאם אין גם טעם לקיים את ההליך.

לא בכל מקרה בו חייב אשר לא המציא דוחות כספיים עתיקי יומין, ימצא עצמו עומד בפני שוקת שבורה, רק עקב אי המצאת דוחות אלה וכל מקרה יבחן לגופו. אולם חייב שאינו מגיש דו"חות ואינו מגיש ראיות אחרות להוכחת הנסיבות בהן הסתבך, לא יוכל לשכנע כי נקלע לחובות בתום לב.

במקרה דנן מצטרף המחדל לפעולות נוספות שביצע החייב, לרבות מעשים המהווים עבירות פליליות, אי הגשת דוחות, ניהול עסק ללא רשיון וכדומה.  החייב לא נתן הסבר סביר לכך שלא הגיש דו"חות, ודבריו כי כל המסמכים היו בידי שותפו אינם סבירים.

חלק מחובותיו של החייב נוצרו עקב עבירות תעבורה, לרבות דו"חות חניה רבים. אף אם תאמר כי חלק מהעבירות לא בוצעו במחשבה תחילה, הרי עבירות חניה ונהיגה בעת שהרישיון פקע מצביעים על חוסר אכפתיות של החייב.

 עצם ההרשעה בפלילים אינה שוללת את האפשרות להכריז על החייב פושט רגל.  ואולם חוב שנוצר כתוצאה מביצוע העבירות אינו יכול להיחשב כחוב שנוצר בתום לב. מתקבל הרושם כי החייב אינו מתרשם מהחובה לנהוג על פי דין, ובוחר בדרך הקלה לנהל את ענייניו בכל התחומים תוך התעלמות מהחובות המוטלים עליו.

גרסתו של החייב כי אין לו נכסים כלל תמוהה אף היא. החייב בנה את ביתו על קרקע שקיבל לדבריו מאמו במתנה, אין כל ראייה לכך שמסיבה כלשהיא אולץ החייב לוותר על ביתו, ולא סביר להניח כי בעקבות הסכסוך עם אשתו הותיר לה את ביתו ללא כל תמורה.  מתקבל הרושם כי האמירה שהוא חסר נכסים נועדה כדי לחלצו מתשלום חובותיו.

נוכח כל האמור לעיל, איני רואה מקום להיעתר לבקשה ולהכריז על החייב כפושט רגל, ואני דוחה את הבקשה.